Address: Vinogradska cesta 29, Zagreb, Croatia

Date: 2020-03-18

Organized by: Division of Clinical Immunology and Rheumatology, Department of Pediatrics, Sestre milosrdnice University Hospital Center

Contact Email: [email protected]

Program obilježavanja
WORD dana 2020
14.00 – 14.05h Zašto WORD dan? (Lovro Lamot)
14.05 – 14.25h I djeca boluju od reumatskih bolesti (Miroslav Harjaček)
14.25 – 14.35h A što kada dijete odraste? (Ivan Padjen i Mislav Cerovec)
14.35 – 14.45h Znamo li sve o reumatskim bolestima? (Lovro Lamot)
14.45 – 15.00h Tko sve brine o djeci s reumatskim bolestima? (Mandica Vidović)
15.00 – 15.30h Sve što ste oduvijek htjeli pitati (Svi sudionici)
Za vrijeme trajanja programa djeca će moći posjetiti BOLNICU ZA MEDVJEDIĆE u predsoblju dvorane.